Sintrad metallduk

Sintrad metallduk

En sintrad metallduk består av flera metalldukar med olika specifikationer som sammanfogas för att uppnå önskade filteregenskaper när det gäller bl.a. hållbarhet och genomsläpplighet.

Nominell filterfinhet från 5-1000 µm.
Max storlek 610 x 1524 mm.
Antal lager duk 2-200 st.

Sintrad metallduk används bland annat till filter.

Metallduk i flera lager

Ett billigare alternativ till den sintrade metallduken är när man svetsar ihop en tunn metallduk med en grövre vävd metallduk eller ett svetsat nät. Man får då den tunna metalldukens filtreringsegenskaper kombinerat med den grövre metalldukens eller det svetsade nätets stabilitet.

Läs mer om sintrad metallduk