Filter

Vi kan leverera kundanpassade filter för olika ändamål som t.ex. luftfilter, oljefilter, diverse vätskefilter mm.

Läs mer om filter

Sintrad metallduk

Den sintrade metallduken består av olika dukar som sammanfogas för att uppnå önskade filteregenskaper när det gäller bl.a. hållbarhet och genomsläpplighet.

Läs mer om sintrad metallduk